Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Kenya

Mango från Kenya

Rafiki i Kenya

2018.02.15

James berättar: “I min lunchlåda idag finns mango som vi odlar själva.”

Läs mer

Mat, mat, mat…

2016.06.20

Mat… varför måste man äta? Hur länge skulle det funka utan skollunch och varför är den så bra?

Läs mer

Mat i Östafrika

2016.05.25

I Östafrika finns mycket god mat. Här är några bilder från Uganda och Kenya.

Läs mer