Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Kenya

Mat, mat, mat…

2016.06.20

Mat… varför måste man äta? Hur länge skulle det funka utan skollunch och varför är den så bra?

Läs mer

Mat i Östafrika

2016.05.25

I Östafrika finns mycket god mat. Här är några bilder från Uganda och Kenya.

Läs mer

Skola för alla

2016.01.08

Alla barn har rätt till att delta i samhället. Hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är ofta att ingen har tänkt att de ska kunna vara med. Så lösningen är att börja tänka.

Läs mer

I väntan på regnet

2015.01.08

Elisabeth och hennes kompisar bor på en plats där det är väldigt torrt, i norra Kenya.
Om man frågar dem vad fint eller bra väder är, skulle de nog svara: en regnig dag!

Läs mer