Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Skolan

Mat, mat, mat…

2016.06.20

Mat… varför måste man äta? Hur länge skulle det funka utan skollunch och varför är den så bra?

Läs mer

Yosef tränar varje dag

2016.01.12

Solen stiger över Gaza. Yosef, 8, vaknar långsamt till tonerna från sina jamande, katter Zoro och Mish-mish.

Läs mer