Ett flyktingläger i Bangladesh. Hit flyr många som tillhör folkgruppen Rohingyas. De flyr eftersom de blir förföljda av andra människor i sitt hemland Myanmar.
Ett flyktingläger i Bangladesh. Hit flyr många som tillhör folkgruppen Rohingyas. De flyr eftersom de blir förföljda av andra människor i sitt hemland Myanmar.

Rohingyas – ett folk på flykt

År 2017 kom många flyktingar till Bangladesh från grannlandet Myanmar (tidigare Burma). De som flydde tillhör en folkgrupp som kallas Rohingyas. De är muslimer och förföljs svårt i Myanmar.

I södra Bangladesh finns stora flyktingläger med Rohingyas som har upplevt och sett sådant som ingen människa borde behöva.

Många har förlorat föräldrar eller barn som antingen dödats eller kanske försvunnit när familjen varit på flykt. Barnen som Rafiki möter i flyktinglägret leker inte.

Vill att det ska bli som förut

När Rafiki frågar barnen om de vill ha leksaker svarar de nej. De vill bara att livet ska bli som vanligt. Att de ska få gå i skolan och att de som dött får leva igen.

År 2020 bor omkring 900 000 människor i flyktingläger i Bangladesh. Många av dem är barn.

Många hjälper till

Det finns många hjälporganisationer på plats. De hjälper människor med mat och rent vatten. Och de ser till att det finns toaletter. Många jobbar också för att barnen ska få bra saker att göra. De lyssnar också när barn vill berätta om hemska saker de varit med om och visar att de bryr sig om dem.

Varje lands eget ansvar

Egentligen ska varje enskilt land ta ansvar för sina medborgare och se till att de har det bra. FN och andra länder försöker få Myanmar att ta sitt ansvar.

Läs mer om globala målet 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Till startsida för tema - Barn i konflikt