Sannos föräldrar behövde hjälp med jordbruket. Men Sannos morbror övertalade dem att låta Sanno flytta till staden för att fortsätta skolan.
Sannos föräldrar behövde hjälp med jordbruket. Men Sannos morbror övertalade dem att låta Sanno flytta till staden för att fortsätta skolan.
I Laos finns sagor med drakar. På bildlektionen var det många som valde att rita dem.
I Laos finns sagor med drakar. På bildlektionen var det många som valde att rita dem.
Elever i Laos på väg hem efter skoldagen.
Elever i Laos på väg hem efter skoldagen.
Laos ligger i Asien
Laos ligger i Asien

Alla får inte gå i skolan

I Laos går eleverna i klass ett till fem på samma skola. Efter det fortsätter de i en annan och större skola. Upp till och med femman är det ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. Barn som bor på landsbygden har däremot inte samma möjlighet till utbildning som de barn som bor i städerna.

Den lilla staden Mai ligger uppe i bergen. Här går 900 elever på den stora skolan. Just nu är det bildlektion och några målar drakar, andra målar blommor. Killar och tjejer läser tillsammans och klassen som Rafiki besöker har ungefär 40 elever.

I den här klassen kommer några elever från skolan nedanför backen. Här finns också elever som har fått kämpa hårt för att få komma hit. Det är flickor från byar långt bort. De flesta av deras vänner har tvingats sluta skolan efter femman men några har fortsatt.

Deras hembyar ligger långt borta. Därför bor de hos andra familjer i staden under terminerna. Där har de till uppgift att sköta om hushållet efter skolan. Man kan säga att de får arbeta för att kunna gå i skolan. Det är mycket jobb men för många är det enda chansen att få gå i skolan.

Lo Pia berättar

Lo Pia är ensam från sin by. Hon berättar:

– Jag ville väldigt gärna fortsätta i skolan men mina föräldrar var upprörda. De sade att de inte hade råd. Mina bröder tyckte att jag kunde få prova ett år. Det gör jag nu men jag vill läsa mer!

Sannos berättar

Sannos föräldrar ville inte heller att hon skulle gå i skolan.

– Mina föräldrar ville inte heller att jag skulle fortsätta skolan. Det var min morbror som hjälpte mig. Han tyckte att vi behöver någon i byn som pratar bra lao, säger Sanno.

Fler och fler går i skolan nu

Flickorna får hjälp att berätta på engelska av en tjej som just gått ut gymnasiet.

– Jag kommer också från en by i bergen. När jag slutade femman var jag den enda i min klass som fortsatte skolan. Nu är det fler som fortsätter för varje år som går, säger hon.

Läs mer om globala målet 4 - God utbildning för alla

Till startsida för tema - God utbildning för alla