Lär dig mer o förnybar energi och varför det är bra.
Lär dig mer o förnybar energi och varför det är bra.
Solceller
Solcellerna på taket till Alphonas skola gör att de kan ha distansundervisning.
Kärnkraft
Kärnkraft

Förnybar energi

Det pratas mycket om att det är bra att välja förnybar och fossilfri energi. Men vad betyder det egentligen? Och vad är kärnkraft och hur hållbart är det? Rafiki förklarar.

En energikälla är något som finns i naturen som kan bli energi (värme, el och rörelse). Vi behöver energi för att till exempel ladda våra mobiler, driva tåg och bilar eller få lampor att lysa.  Det finns två olika sorters energikällor.

Förnybart och icke förnybart

Förnybara källor som vatten, vind och sol förnyas hela tiden och kommer inte att ta slut. De har också en låg påverkan på klimatet. De icke förnybara energikällorna finns bara i en viss mängd på vår jord och förnyas väldigt långsamt, eller inte alls. De kan därför ta slut.

Vindkraft är en typ av förnyelsebar energi
Vindkraft är en typ av förnyelsebar energi

Fossila bränslen ger växthusgaser 

Fossila bränslen, som kol, olja eller gas, är exempel på icke förnybara energikällor. Att bränslen är fossila betyder att de bildades för många miljoner år sedan, när döda djur och växter bröts ner i marken. Det som är dåligt med att använda fossila bränslen är att de släpper ut växthusgaser (som koldioxid till exempel) när de används, vilket bidrar till att klimatet förändras. Det är bättre att de får ligga kvar i marken. Den allra största delen energi som produceras på jorden idag kommer från fossila energislag. 

Allt fler börjar prata om att vi måste använda mer energi från förnybara källor för att energin ska räcka till även i framtiden – alltså bli hållbar. Tekniken för att fånga och lagra förnybar energi utvecklas ständigt. Kanske har du sett solceller på tak eller vindkraftverk som står och snurrar ute på åkrarna?

Solceller
Solcellerna på taket till Alphonas skola gör att de kan ha distansundervisning.

Men kärnkraft då? 

Ett annat sätt att få energi är att använda kärnkraft. Enkelt förklarat klyver man atomkärnor för att släppa fri energi. Det sker inne i byggnader som kallas kärnkraftverk. Kärnkraft ger stora mängder energi och en stor del av energin som används i Sverige kommer från kärnkraft.  

Många pratar om ifall kärnkraft är bra eller dåligt. Det är nu det blir lite knepigt. Det som man kan säga är bra med kärnkraft är att ett kärnkraftverk nästan inte släpper ut några växthusgaser. Men kärnkraft är inte förnybar eftersom den utvinns ur uran som är ett mycket energirikt ämne som finns i begränsad mängd på jorden.

Uranbrytning är dessutom skadligt för både miljö och människor. Kärnkraft ger också ett radioaktivt avfall som måste kunna förvaras säkert i minst 100 000 år för att inte orsaka skada. Det blir också stora konsekvenser om ett kärnkraftverk går sönder.

Kärnkraft
Kärnkraft

Hållbar energianvändning 

I det globala målet nummer 7 står det att alla ska kunna få tillgång till hållbar energi. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som de som har el får ett allt större behov av ännu mer el. 

För att energianvändningen ska bli hållbar behöver mer energi komma från förnybara källor. Men vi måste också minska vår energianvändning för att hushålla med de resurser vi har. Det kan vara så enkla saker som att släcka när du går ut från ett rum eller att lägga locket på när du kokar potatis. Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Vi behöver energi varje dag. Det behövs för att exempelvis ladda mobiler, driva bilar och få lampor att lysa. 

Energin måste komma någonstans ifrån. Det finns något som heter förnybara energikällor. Det är till exempel sol, vind och vatten. De bildas på nytt hela tiden och kommer inte att ta slut.

Solceller
Solcellerna på taket till Alphonas skola gör att de kan ha distansundervisning.
Vindkraft är en typ av förnyelsebar energi
Vindkraft är en typ av förnyelsebar energi

Icke förnybara energikällor

Sen finns det icke förnybara energikällor, som kol, olja och gas. De har bildats under lång tid i marken. Tar man upp dem tar de efter hand slut. När de används kommer det ut växthusgaser som förändrar klimatet. Därför är det bättre att de får ligga kvar i marken. 

Kärnkraftverk

I kärnkraftverk produceras mycket energi. Några tycker kärnkraft är bra och några tycker det är dåligt. Kärnkraft släpper inte ut så mycket växthusgaser. Men avfallet blir radioaktivt och det är skadligt för människor och miljö. Därför måste man se till att avfallet kan förvaras på ett säkert ställe i minst 100 000 år.

Kärnkraft
Kärnkraft

Energi ska vara hållbar

För att energin ska vara hållbar och räcka till i framtiden måste mer energi komma från förnybara källor. Vi måste också använda mindre mängd energi. 

Läs mer om globala målet 7 - Hållbar energi

Till startsida för tema - Hållbar energi

E-lektioner

Tidning