Globala målet 7 – Hållbar energi

Globala målen 7 är att alla människor ska få tillgång till modern hållbar energi senast år 2030. Då ska energin vara snäll mot miljön och alla ska ha råd att köpa energi. Just nu har alla inte tillgång till det. Många använder ved eller kol när de lagar mat.

När alla får elektricitet kommer det bli skillnad för många barn. Då finns det ström både i skolan och hemma. El används för att tända lampor på kvällen, använda dator till skolarbetet, hålla maten kall i kylskåpet och för att pumpa upp vatten ur brunnar.

Energi för transport

Energi behövs också till bilar och lastbilar. Ofta används olja eller naturgas till transporter. Sådan energi värmer upp jordklotet för mycket. Fler och fler bilar drivs av elektricitet. Här behövs ny teknik för att återvinna batterier. Energin behöver också komma från källor som inte tar slut och som inte värmer upp jorden.

Energi till fler

Fler vill ha elektricitet och bränsle och fler kommer att få det. De som redan har vill använda mer. För att nå målet måste länder hjälpas åt med forskning och teknik. Och länderna måste se till att också de fattiga länderna får ta del av utvecklingen.

Barnkonventionen

I barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv och utveckling. Det står också att länderna ska göra allt de kan för att barn ska utvecklas.

Att minska fattigdom och se till att alla får gå i skolan kräver tillgång till energi – hållbar energi.

Alla ska ha energi senast år 2030. Energin ska vara snäll mot miljön. Alla ska ha råd med den. Det är det Globala målet nr 7.

När alla har el blir det bättre för barn. Då finns det ström till lampor, datorer och kylskåp för alla.

Idag är energin till bilar och lastbilar oftast från olja eller naturgas. Det är inte bra för jordklotet. Ny teknik ska ge energi som inte tar slut och som inte värmer jorden.

När alla får tillgång till energi kommer vi att använda mer energi. För att klara det krävs forskning och ny teknik. Alla länder ska få del av utvecklingen. Inte bara rika länder.

I barnkonventionen artikel 6 står att alla barn har rätt till liv och utveckling. Att minska fattigdom och se till att alla får gå i skolan kräver tillgång till energi – hållbar energi.

Globala målet 7 - Hållbar energi
Globala målet 7 - Hållbar energi

Några delmål

• Mer energi ska komma från källor som är förnybara
• Energi ska användas på ett effektivt sätt

Läs mer om globala målet 7 - Hållbar energi

Till startsida för tema - Hållbar energi

E-lektioner

Tidning