En båt på floden Yamuna i Bangladesh
De som har solceller hemma kan ladda batteriet själva. De andra tar båten till stan för att ladda där.
Bangladehs risfält
Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel.
Bangladesh ligger i Asien
Bangladesh ligger i Asien

Energi i Bangladesh

Regeringen i Bangladesh jobbar för att alla i landet ska få el. Idag har hälften av alla hushåll tillgång till ett elnät som de kan köpa el ifrån. Andra har ingen el eller får skaffa el på annat sätt.

Där Alphona bor finns inget elnät. Hon bor på en av öarna i floden Yamuna som ofta översvämmas. När det blir översvämning behöver de flytta sina hus till säkra platser. Elnäten spolas lätt bort i vattenmassorna. Med ett fungerande elnät hade det varit mycket lättare för människorna på Alphonas ö.

De löser energin på annat sätt

De använder till exempel solceller, batterier, ved, gasol och diesel. När de lagar mat använder de ved eller en gasspis. För att tända lampor, titta på TV och ladda mobiltelefonerna använder de ett bilbatteri. Annars gör de det mesta utan energi. De som syr kläder till exempel kör symaskinen genom att trampa med foten.

Maskiner som drivs av diesel

Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel. Det kan vara maskiner som rensar bort skal från riset eller annat som maskiner gör bra. Med maskiner kan de odla mer ris som räcker till fler.

Fler behöver tillgång till energi

I Bangladesh behöver fler människor tillgång till energi. Precis som många andra länder behöver de också mer förnybar energi. Idag kommer elen mest från naturgas som är ett fossilt bränsle. Biomassa och solceller är två förnybara energikällor som skulle kunna ge fler tillgång till hållbar energi.

Läs mer om globala målet 7 - Hållbar energi

Till startsida för tema - Hållbar energi

E-lektioner

Tidning