Alphona framför skolan solceller
För att kunna ladda datorernas batterier har skolan satt upp solceller på skolgården. Det är tack vara elen som de kan fortsätta skolan
Alphonas klassrum
På öarna i floden Yamuna har eleverna lektioner med hjälp av dator.

Solcellerna laddar Alphonas dator

Det är svårt att ta sig till Alphonas ö, så många  lärare som kan undervisa de äldre barnen väljer att jobba i städerna istället. Därför är de inspelade lektionerna jätteviktiga för Alphona och hennes klasskamrater.

Datorn står längst fram i klassrummet så att alla kan se och höra vad läraren säger. Varje dag har Alphona sex lektioner och alla visas på datorn. För att kunna ladda datorernas batterier har skolan satt upp solceller på skolgården. Utan el har de ingen skola. För det är tack vare lektionerna på datorn som Alphonas klass kan fortsätta skolan efter årskurs fem.

Alphona framför skolan solceller
För att kunna ladda datorernas batterier har skolan satt upp solceller på skolgården. Det är tack vara elen som de kan fortsätta skolan

Alphona är nöjd med sina lärare. Hennes klass kommer att bli den första som tar examen på skolan.

– Med de inspelade lektionerna får vi de bästa lärarna från huvudstaden Dhaka. Om jag behöver hjälp så får jag det av stödpersonen som alltid finns i klassrummet. Vi kan också gå hem till en stödlärare innan skolan börjar på morgonen för att få extra hjälp, berättar Alphona.

Alphonas klassrum
På öarna i floden Yamuna har eleverna lektioner med hjälp av dator.

Hon drömmer om att bli läkare och för att bli det behöver hon gå många år i skolan.

– Det är viktigt att vi får gå i skolan, det ger oss chansen till ett bra liv. Min skola här på ön har gjort att jag och andra unga tjejer kan drömma om att jobba som läkare eller lärare i framtiden, säger hon.

Alphona går i klass 8 med sin bästa kompis BitheHon drömmer om att bli läkare. Hennes klass kommer bli den första som tar examen på skolan.

När de började klass 6 fanns det inga lärare på ön som kunde undervisa dem. Så lärare i städerna började spela in lektioner och skicka till Alphonas klass. Klassen ser lektionerna på datorn som står längst fram i  klassrummet.  I klassrummet finns en stödlärare som hjälper eleverna.

Alphonas klassrum
På öarna i floden Yamuna har eleverna lektioner med hjälp av dator.

Men datorer behöver el för att fungera. Och på Alphonas ö fanns det nästan ingen el för några år sedan. Men så byggde skolan solceller på skolgården. Med elektriciteten från solcellerna kan de ladda datorernas batterier och se lektionerna.

Alphona framför skolan solceller
För att kunna ladda datorernas batterier har skolan satt upp solceller på skolgården. Det är tack vara elen som de kan fortsätta skolan

Tack vare solcellerna kan Alphona och hennes klass fortsätta skolan. Alphona säger: 

– Det är viktigt att vi får gå i skolan. Det ger oss chansen till ett bra liv. Min skola har gjort att jag och andra tjejer kan få våra drömjobb. Vi vill jobba som läkare eller lärare.

Alphona

Ålder: 13 år
Klass: 8
Bor: ön Sidhai i Bangladesh
Drömyrke: läkare
Favoritämne: naturvetenskap och engelska

Läs mer om globala målet 7 - Hållbar energi

Till startsida för tema - Hållbar energi

E-lektioner

Tidning