Globala målen 2 – Ingen fattigdom

Det första delmålet är att utrota extrem fattigdom. Extremt fattig är om man lever på mindre än 20 kronor om dagen. Enligt SCB är det närmare 800 miljoner människor som har det så svårt i dag.

Varje land har egna mått för när man räknas som fattig. I Sverige är målet att antalet som lever i fattigdom ska ha minskat med hälften år 2030. Det handlar om att dela med sig till andra. Inte för att vara snäll utan för att det ska vara rättvist.

Fattig på mer än pengar

Fattigdom handlar om brist på pengar men också om brist på frihet, makt, hälsa, inflytande och andra saker. Att kunna välja är en frihet som många fattiga saknar. Därför finns det delmål om att alla länder ska införa socialt skydd för alla medborgare. Att alla män och kvinnor ska ha lika rätt till ekonomiska resurser och att äga saker är ett annat delmål.

Att avskaffa fattigdom

Att avskaffa fattigdom handlar mycket om lika möjligheter. Det gäller utbildning, hälsa och säkerhet och många andra områden. Det handlar om att dela med sig till andra. Inte för att vara snäll utan för att det ska vara rättvist.

Varför är vissa fattiga?

Det finns många orsaker men här är några anledningar till fattigdom. Både länder och människor kan vara drabbade av fattigdom. Något land kan ha sålt sina naturresurser billigt och sedan tvingats köpa de färdiga produkterna dyrt. Många har upplevt hur krig raserat allt som de byggt upp. Eller så har torka gjort att en bonde fått slakta alla djur och att det inte går att odla. Kanske har någon i familjen blivit sjuk och man sålt allt för att betala sjukvård.

Nummer 1 av de Globala målen är att utrota fattigdom.

Ett delmål är att utrota extrem fattigdom. Det är när man lever på mindre än 20 kronor om dagen. Idag är 800 miljoner människor så fattiga enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

I Sverige ska vi minska antalet fattiga till hälften år 2030.

Fattigdom är brist på pengar. Men det är också brist på frihet, makt, hälsa och inflytande.

Att välja är en frihet som många fattiga saknar. Ett delmål är att alla länder ska införa socialt skydd för alla medborgare.

Ett annat delmål är att män och kvinnor ska ha lika rätt.

Att avskaffa fattigdom handlar om lika möjligheter.

Det handlar också om att dela med sig. Inte för att vara snäll utan för att det ska vara rättvist.

Läs mer om globala målet 1 - Ingen fattigdom

Till startsida för tema - Ingen fattigdom

Tidning