Tema Världen hänger ihop

Ett jämlikt samhälle blir är ett hållbart samhälle. Det globala målet nummer 10 är att minska ojämlikhet. Barnkonventionen artikel 2 säger att alla har lika värde och att ingen får diskrimineras.

Testa dina kunskaper!

Har du läst texterna och tittat på filmerna i temat? Gör vår quiz och testa hur mycket du lärt dig!

0%

Vad handlar det globala målet nummer 10 om?

Rafiki balanserar de globala målen i luften
Correct! Wrong!

Nataly och hennes kompisar röstade i skolan. Vad handlade valet om?

Correct! Wrong!

Sandeep hade svårt att få något som alla barn har rätt till. Vad?

Sandeep i Indien
Correct! Wrong!

Vilken artikel i barnkonventionen stämmer bra med temat om att minska ojämlikhet.

Correct! Wrong!

Varför är jämlikhet viktigt?

Rafiki och en flicka hälsar på varandra
Correct! Wrong!

Hur kan det bli mer rättvist om man frågar barn på Tryserums skola?

Elever på Tryserum skola funderar över vad barn kan göra för att öka jämlikheten vad vad som är vuxnas ansvar
Correct! Wrong!

Vet du ett delmål för Globala målet nr 10?

Correct! Wrong!

Hur tog kvinnor på Västafrikas landsbygd kontroll över sina pengar?

Kvinnor tar kontroll över sina pengar
Correct! Wrong!

Många barn går inte i skolan i Rumänien även om det är en rättighet. Vad fick Maya att fortsätta gå i skolan?

Maya från Rumänien
Correct! Wrong!

QUIZ: Minskad ojämlikhet
0 rätt
Ajdå, det blev visst inga rätt denna gång. Gör ett nytt försök!
1 rätt
1 rätt, det är ju en början. Gör ett nytt försök!
2 rätt
2 rätt av 7. Du kan säkert lite bättre, gör ett nytt försök!
3 rätt
3 rätt. Du är på god väg. Gör ett nytt försök!
4 rätt
4 rätt, nästan hälften. Bra jobbat! Gör ett nytt försök!
5 rätt
Oj, 5 rätt är mer än hälften. Gör ett nytt försök!
6 rätt
6 rätt är jättebra. Gör ett nytt försök!
7 rätt
Wow, 7 rätt är jättebra. Gör ett nytt försök!
8 rätt
8 rätt, nästan full pott! Kom igen, du kan klara det - gör ett nytt försök!
9 rätt
Grattis, du fick alla rätt! Mycket bra jobbat!

Share your Results:

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content