Närbild på pojke som tittar in i kameran och ler stort.
Din röst är viktig.
Flicka som ler glass och håller handen lätt över munnen.
Din röst är viktig.

Barnkonventionen 12-15: Rätt till inflytande

Alla barn har rätt att säga sin åsikt om det som rör dem. Vuxna ska lyssna på barn och ta hänsyn till vad barn säger. Det är en av de viktigaste rättigheterna som barnkonventionen ger dig.

När myndigheter tar beslut som påverkar barn måste de lyssna på barnen. Barn har rätt till inflytande. Allt detta står i artikel 12.

Yttrandefrihet (artikel 13)

Du har rätt att söka och få information och du har rätt att dela med dig av det du tycker. Det kan du uttrycka i text, tal, i konst eller som du vill.

Religionsfrihet (artikel 14)

Du får ha den tro eller religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig men du bestämmer själv över dina tankar.

Föreningsfrihet (artikel 15)

Du får, men måste inte, vara med i föreningar. Du får delta i fredliga möten.

Barnkonventionen ger alla barn rätt till detta. Det finns gränser. Det du gör får inte kränka andras rättigheter. Det du gör ska inte skada ditt lands säkerhet eller den ordning som är i ditt land.

Rafikifiguren och en flicka talar inför vuxna.
Alla barn har rätt att tänka, tycka och tro vad de vill. Och uttrycka det.

Alla barn får säga vad de tycker.
De vuxna ska lyssna på barn och bry sig om vad barn säger.
Det är en viktig rättighet i barnkonventionen.

Yttrandefrihet

Du har rätt att ta reda på saker.
Du har rätt att säga det du tycker. Och du får säga det genom att skriva, rita, sjunga, dansa eller på annat sätt.

Religionsfrihet

Du får tro på vilken religion du vill. Dina föräldrar får visa dig, men du bestämmer själv över dina tankar.

Föreningsfrihet

Du får vara med i föreningar. Du får delta i fredliga möten.

Vad du inte får

Barnkonventionen ger alla barn dessa rättigheter. Men du får inte prata illa om eller till någon annan.
Du får inte skada den ordning som är i ditt land.

Barn som håller i plakat.
Barn i Khandwa tycker att det ligger för mycket plast överallt. De demonstrerar för att de vuxna ska ta mer hänsyn till miljön.

Globala målen 16.10

Ett delmål i Mål16 handlar om att alla ska få tillgång till information och att
yttrandefrihet och andra friheter ska skyddas.

”Tillgång till information och de grundläggande friheterna.”

Globala målen 10.2

I Mål 10 finns ett delmål om att alla människor ska få delta i samhället. Det
gäller även dig som är ung.

”Rätt att vara med socialt, ekonomiskt och politiskt.”

Läs mer om barnkonventionen 12-15: Rätt till inflytande

Till startsida för tema - Rätt till inflytande

E-lektioner

Tidning