Bli vattensmart för att spara vatten och ta hand om det.
Bli vattensmart för att spara vatten och ta hand om det.

Bli vattensmart!

Det går åt stora mängder vatten för att producera många av de saker som vi använder varje dag. Här i Sverige gör vi av med ungefär 150 liter vatten per person varje dag.

Jeans kräver mycket vatten

Det går exempelvis åt flera tusen liter vatten för att tillverka ett par jeans. Det beror på att jeans görs av bomull som är en oerhört vattenkrävande växt. I vattnet som används hamnar giftiga ämnen, färg och plastpartiklar som är svåra eller ibland omöjliga att få bort från vattnet.

Dessutom används en del kläder aldrig eftersom det tillverkas mer kläder än vad som kan säljas. Då har vattnet smutsats ner i onödan. Du och jag kan använda våra kläder längre, köpa från second hand eller ge bort kläder till andra. Då blir alla glada!

Brist på vatten

Brist på vatten är ett stort problem i många delar av världen. Det beror bland annat på föroreningar, klimatförändringar och överbefolkning.

Bli vattensmart enkelt!

1. Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.

2. Ta korta duschar istället för att bada i badkar.

3. Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.

4. Tryck på den lilla spolknappen när du bara har kissat.

5. Köp använda kläder – då går det inte åt vatten för att producera nya.

Det finns enkla saker som du kan göra för att bli vattensmart:

1. Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.

2. Ta korta duschar istället för att bada i badkar.

3. Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.

4. Tryck på den lilla spolknappen när du bara har kissat.

5. Köp använda kläder – då går det inte åt vatten för att producera nya.

Läs mer om globala målet 6 - Vatten och sanitet

Till startsida för tema - Vatten och sanitet

E-lektioner