Globala målet 6 – Rent vatten och sanitet

Alla behöver rent vatten och det är en mänsklig rättighet. I barnkonventionen står att alla barn har rätt till liv och utveckling. Då behövs rent vatten, toa och att kunna tvätta sig.

I de globala målen är rätten till rent vatten mål nummer 6. 7 av 10 människor på jorden har rent vatten. Det låter bra men det är fortfarande 785 miljoner människor som saknar rent vatten just nu.

Olika mycket rent vatten till alla

Det är väldigt olika hur mycket rent vatten som finns för olika människor. Det beror på var man bor och hur mycket pengar man har. Tillgången till rent vatten beror också på hur naturen runt om kring ser ut,  och hur klimatet är.

Alla har inte en toa

Målet om rent vatten handlar också om sanitet och hygien. Alltså toaletter och möjlighet att tvätta sig. En av tre människor i världen saknar toalett. Och det är ungefär tre miljarder människor som inte kan tvätta sig med tvål och vatten hemma.

Det blir bättre

Världens länder arbetar tillsammans även om de flesta som saknar vatten och sanitet bor i de fattigaste länderna. Varje år får fler människor rent vatten och avlopp. Egentligen handlar det om rättvisa. 

Globala målet 6 -Rent vatten och sanitet till alla
Globala målet 6 -Rent vatten och sanitet till alla

Några delmål:

  • Avloppen ska vara säkra och vi måste förbättra reningen. Då är det inte bara diskvatten som ska renas utan alla kemikalier och skräp som kommer med i avloppen.
  • Att skydda vattenkällor och att använda vattnet effektivt. Samarbeta om att förvalta jordens vattenresurser.
  • Samarbete krävs för att hjälpa till med vatten och sanitet i fattiga länder.

Läs mer om globala målet 6 - Vatten och sanitet

Till startsida för tema - Vatten och sanitet

E-lektioner