vattenstress

Vattenstress?

I Sverige kallar vi det vattenbrist när behovet av vatten är större än tillgången till vatten.

Internationellt används ordet vattenstress. Då menar man att det finns mindre än 1700 kubikmeter vatten per person och år. När städerna blir allt större behövs mycket vatten. Då måste vattenhanteringen bli hållbar för att vattnet inte ska ta slut.

Länderna i Nordafrika och västra Asien är mest drabbade. Det är torra områden där det bor många. Där behöver man mer vatten än vad som finns. Då får man jobba med att återvinna vattnet och att avsalta havsvatten för att få fram rent vatten.

Läs mer om globala målet 6 - Vatten och sanitet

Till startsida för tema - Vatten och sanitet

E-lektioner