Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Tema Hur bor barn?

Tema Hur bor barn?

Alla artiklar på temat | Ladda ner lektionstipset | Läs mer om Globala målet nr 11

Rafikitidningen nr 3 som PDF

Hur bor barn? – Alla barn har rätt till en bostad

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Föräldrarna ansvarar för att barnet har det som behövs. Om föräldrarnas resurser inte räcker ska landet hjälpa till, särskilt när det gäller mat, kläder och bostad. Detta står i barnkonventionen artikel 27.

De flesta barn i Sverige har en bostad. Det finns barn i Sverige som måste flytta för att deras familj inte har råd att bo kvar i sin lägenhet. Sedan kan det vara svårt att hitta en ny bostad. Myndigheterna ska hjälpa till men ibland fungerar det inte och då blir familjen och barnen hemlösa. När det kan vara så i ett land med bra ekonomi kan man förstå hur svårt det kan vara i länder med sämre ekonomi.

Det finns barn som bor i otrygga miljöer eller där det är mycket farligt avfall. Det är inte lätt att göra läxor om taket läcker in.

I det globala målet nr 11 är ett av delmålen att det år 2030 ska finnas bra bostäder för alla och att slumområden ska rustas upp. Det stämmer bra med att barn har rätt till en bostad.

Andra delmål är att fler ska kunna använda kollektivtrafik och att ta hand om avfall på ett bra sätt. Då blir de samhällen vi bor i mer hållbara. Då kan barn utvecklas bra.

Se filmen om 9-årige Elvis som bor i Emali i Kenya

Läs temanumret av Rafikitidningen >>>

Bildspel Hur bor barn? Bildspel: Så bor barn - Se hur boendet variera för barn i olika delar av världen.
På pålar i Laos På pålar i Laos - Noy och hennes familj är gärna under huset som är byggt på pålar. Där är det skugga.
Mercys nya hus Mercys nya hus - Mercy, 6 år, bodde tidigare i en hydda men hennes pappa har nu byggt ett hus av cement.
Abdias har ett fint hus - Abdias bor i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou.