Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Ingen fattigdom

Tema Ingen fattidom

Alla artiklar på temat | Läs mer om Globala målet nr 1

Rafikitidningen nr 3 som PDF

Ingen fattigdom – Att avskaffa fattigdom ger lika möjligheter

Det första delmålet är att utrota extrem fattigdom. Extremt fattig är om man lever på mindre än 20 kronor om dagen. Det är närmare 800 miljoner människor som har det så svårt i dag. (Källa: SCB)

Varje land har egna mått för när man räknas som fattig. I Sverige är målet att antalet som lever i fattigdom ska ha minskat med hälften år 2030.

Fattigdom handlar om brist på pengar men också om brist på frihet, makt, hälsa, inflytande och andra saker. Att kunna välja är en frihet som många fattiga saknar. Därför finns det delmål om att alla länder ska införa socialt skydd för alla medborgare. Att alla män och kvinnor ska ha lika rätt till ekonomiska resurser och att äga saker är ett annat delmål.

Att avskaffa fattigdom handlar mycket om lika möjligheter. Det gäller utbildning, hälsa och säkerhet och många andra områden. Det handlar om att dela med sig till andra. Inte för att vara snäll utan för att det ska vara rättvist.

Varför fattig?
Det finns många orsaker men här är några anledningar till fattigdom. Både länder och människor kan vara drabbade av fattigdom. Något land kan ha sålt sina naturresurser billigt och sedan tvingats köpa de färdiga produkterna dyrt. Många har upplevt hur krig raserat allt som de byggt upp. Eller har torka gjort att en bonde fått slakta alla djur och att det inte går att odla. Kanske har någon i familjen blivit sjuk och man sålt allt för att betala sjukvård.

Läs temanumret av Rafikitidningen >>>

Alinafe vill mer - "Jag vill utbilda mig till farmaceut och ha ett litet apotek. Jag vill hjälpa min by."
Nyaing är 11 år och bor i norra Laos Skolgång ger Nyaing nya möjligheter - Nyaing är 11 år och lever i Laos. Hon får bo vid skolan och åker till sin hemby varannan helg.
Sakir vill att fler tänker på naturen - Sakir, 12 år, bor tillsammans med sin familj i slummen Indiens huvudstad New Delhi.