Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Tema Barn i konflikt

Tema Barn i konflikt

Alla artiklar på temat | Ladda ner lektionstipset | Läs mer om Globala målet nr 16

Rafikitidningen nr 1 som PDF

Barn i konflikt – krig drabbar barn särskilt hårt

När det är krig försöker människor fly bort från kriget. Då får man kanske bo i ett flyktingläger. Där bor många människor på samma ställe. Ofta saknas bra hus, rent vatten och mat. Det gör att sjukdomar sprider sig lätt. I krig är risken att föräldrar och barn skiljs ifrån varandra stor. Barn som inte har vuxna som skyddar dem lever farligt. Ibland tvingas barn bli barnsoldater.

Många barn kan inte gå i skolan. I krig finns ofta inga pengar för att hålla skolorna öppna, eller för att betala löner till lärarna. En del skolor blir farliga platser som används av militärerna.

Barnkonventionen (artikel 38) säger att barn ska skyddas mot krig och att inget barn får användas som barnsoldat. Alla barn har rätt till grundskola och att få hjälp när de mår dåligt. Fred är nödvändigt om världen ska bli bättre för alla. Inga barn ska behöva vara rädda att bli slagna eller hotade.

Det är viktigt att barn känner sig trygga och kan lita på vuxna. Då kan de själva bli trygga vuxna i framtiden.

Läs temanumret av Rafikitidningen >>>
Det kom ett brev… - Weham berättar om resan från en stad i krig till att nu bo i Grekland.
Abdullah flydde från kriget Abdullah minns kriget - "Jag är glad att få leva i fred nu".
Världens största flyktingläger heter Bidi Bidi Jag saknar min faster - Bidi Bidi, i norra Uganda, är världens största flyktingläger. Där bor 285.000 människor.
Bissan flydde när kriget kom Bissan flydde när kriget kom - Bissan gick i skolan i Syrien. När kriget kom tvingades familjen att fly.