Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Tidningsarkivet

Här hittar du alla nummer av Rafikitidningen, år för år, sedan år 2011 och till senaste numret. Klicka på respektive tidning för att öppna den som PDF-dokument i ett nytt fönster.

Rafikitidningen ges ut 4 gånger per år. Du vet väl att du kan prenumerera på tidningen?

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011