Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Tidningsarkivet

Här i tidningsarkivet hittar du alla nummer av Rafikitidningen, år för år, sedan år 2011 och till senaste numret. Klicka på respektive tidning för att öppna den som PDF-dokument i ett nytt fönster.

Lektionstips för dig som lärare
Till vårt tryckta material skapar vi pedagogiska lektionstips. Till dig som lärare är dessa en bra idé för hur du kan lägga upp lektioner med materialet. Det ger dig också bakgrundsinformation och fakta som inte får plats i det som trycks. Kolla in och ladda ner våra lektionstips här!

Rafikitidningen ges ut 4 gånger per år. Du vet väl att du kan prenumerera på tidningen?

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011