Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Vinnare i krysset

fjäderboll rafikikrysset

Grattis till er som skickade in lösningen av krysset i förra Rafikinumret och vann. En fjäderboll kommer med posten!

Vinnarna som vi dragit:
Siri från Eksjö
Tilda från Landskrona
Max från Eksjö
Elis från Habo