Rafiki hälsar på hos barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya.
Rafiki hälsar på hos barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya.
Barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya, kollar in en filmhälsning från sin vänskola i Sverige.
Barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya, kollar in en filmhälsning från sin vänskola i Sverige.
Barnklubb i Kambodja, den för de lite äldre barnen.
Barnklubb i Kambodja, den för de lite äldre barnen.
Barnklubb i Kambodja, här är de yngre barnen.
Barnklubb i Kambodja, här är de yngre barnen.
Medlemmar i barnklubben i Kurkum i Kenya på väg från skolan. Läraren är med.
Medlemmar i barnklubben i Kurkum i Kenya på väg från skolan. Läraren är med.

Alla barn har rättigheter – och alla ska veta det

Alla vuxna behöver känna till barns rättigheter. Men barn behöver veta vad som gäller. Då kan de säga ifrån när rättigheterna bryts. Det finns många sätt för att barn ska få veta.

På en skola letade klubben upp de barn i byn som inte gick i skolan.

I Kambodja finns barnklubbar. De håller mest på med att barn ska få bra utbildning. Den rättigheten kränks ganska ofta där och då kan klubbarna hjälpa barn så de kan gå kvar i skolan. I klubbarna lär man sig också alla andra rättigheter.

I Kenya är barnklubbarna som ett eftermiddagsprojekt i skolan – Rättighetsklubben. De som är med jobbar med rättigheterna och de kollar hur det är med rättigheterna för barn i området. På en skola letade klubben upp de barn i byn som inte gick i skolan. De barnen levde med olika funktionsnedsättningar men klubben visste att alla barn har rätt till skola. Föräldrar och kommunen fick ta tag i det och se till att alla fick gå i skolan.

I Sverige är det, precis som i andra länder, regeringen som ansvarar för att kunskapen om barns rätt sprids. Olika myndigheter tar det vidare. Det finns också många andra som vill hjälpa till för att det är så viktigt. Rafiki håller på med kunskap om barns rättigheter.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.