Rafikis tidningar

Beställ Rafikis tidning

Om du inte kan prenumerera på Rafikis tidning kan du beställa enstaka tryckta exemplar att jobba med tillsammans med klassen. Den innehåller berättelser som gör det möjligt för barn att förstå andra barns verklighet.

Materialet vänder sig till barn i skolåren 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barns rättigheter. Innehållet knyter an till Globala målen och Barnkonventionen.

Provläs

Känner du inte till tidningen redan? Ladda ner några digitala versioner och testa om det är något för dig.  Ladda ner tidigare nummer.

Fyra tidningar per år

Rafikis tidning kommer ut med fyra nummer per år (ett i digitalt format) anpassat efter skolåret. Två nummer på 16 sidor och 2 nummer på 8 sidor. Den innehåller barns berättelser, informativa texter, quiz, lekar och recept. Allt berättat för att barn ska inspireras och lära.

Priser

Priserna är inklusive moms och porto/frakt. Betalning sker mot faktura.

Prenumerera på rafikitidningen

Börja din beställning


1 st tidning (20 kr)10 st tidningar (100 kr)30 st, klassuppsättning (200 kr)100 st. (500 kr)

[recaptcha]