Vad händer efter Corona?
Vad händer efter Corona?
Bangladehs risfält
Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel.

Efter coronapandemin

Pandemin är inte slut. Ingen vet hur länge det varar eller hur det blir sedan. Men några saker börjar bli tydliga: 

Klara av skolan

Många barn kommer att få kämpa för att få bra resultat i skolan. En del får gå om ett år när det varit som i Kenya där skolan fortfarande är stängd.  Alla barn kommer inte tillbaka till skolan när den öppnar. Det finns barn som skaffat sig ett arbete och det finns barn som tagit stort ansvar i familjens jordbruk. Det har de gjort för att familjen inte haft pengar under pandemin. När skolan öppnar är familjen beroende av att de bidrar och de kommer inte tillbaka och får slutbetyg. 

Stöd till arbetslösa

Det finns många vuxna som blivit av med jobbet. Som tur är finns försäkringar i Sverige och flera andra länder som hjälper till så familjerna klarar sig tills man hittar nytt jobb. Samhället ger bidrag så att det ska finnas pengar till mat. Så är det inte i alla länder. Men många länder har fått hjälpa de allra fattigaste under pandemin. Det är nytt och kanske kommer länderna att fortsätta med det.  

Bygga nytt på bättre sätt

När länder har stängt ner har mycket i samhället stannat upp. Bland både rika och fattiga länder finns många som vill bygga upp igen men på ett bättre sätt så att det samtidigt blir bättre för klimatet. Ett exempel är att luften blivit bättre att andas i många städer när transporterna minskat. Det är bra och det vill man behålla.  

Länder samarbetar

Coronaviruset har gjort att länderna stängt sina gränser. Samtidigt måste man hjälpas åt att stoppa pandemin.  Länderna, och enskilda människor i olika länder, har kunnat se att man är beroende av varandra. Kan det leda till att länderna hjälps åt ännu mer med att göra världen bättre? 

Läs mer om temat - Corona

Till startsida för tema - Corona