Filmarkivet

Filmmaterial i massor!

Hur bor barn?

Rafiki besöker Elvis. Han är 9 år och bor i staden Emali i södra Kenya.

Nyttigt och onyttigt

Rossette och Allan från Uganda funderar på vad som är nyttigt och vad som kanske inte är det.

Sången “Barnens lag”

Agneta Almqvist, från Alla barn är viktiga, teckentolkar sången “Barnens lag”.

Bygg din egen basketkorg!

Angel och Juan lär dig att bygga en egen basketkorg.

Barns rätt till vila och fritid

Vad leker barn i Kenya och på Zanzibar? Har de tid för lek och vila?

Hemma hos Angel i Guatemala

Gör en basketkorg, spela fotboll och laga mat tillsammans med Angel (10 år) i Guatemala.

Rafiki hos Alice i Tanzania

Rafiki hälsar på hos Alice i Tanzania. Alice bor vid Afrikas högsta berg, Kilimanjaro.

Lissy i Guatemala om jämställdhet

Lissy från Guatemala berättar hur hon och hennes kompisar jobbar med barns rättigheter och jämställdhet

Barns rätt att vara friska

Rafiki besöker Kenyas landsbygd och frågar barn hur de håller sig friska. Vi besöker en klinik och följer med Gloria till doktorn.

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Copyright © 2018 Rafiki - Världen i ditt klassrum. Alla rättigheter förbehålls.

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Copyright © 2018 Rafiki - Världen i ditt klassrum.
Alla rättigheter förbehålls.