Tema Barns hem och familjer

Barn här rätt till ett tryggt hem och trygga familjer. Det har Globala målen 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Det ska till exempel finnas bra bostäder för alla och slumområden ska rustas upp innan 2030. Enligt barnkonventionen artikel 27 har alla barn rätt till en bostad. Artikel 9 säger att alla barn också har rätt till sin familj.

Rätt till sin familj och en bostad

Här får du träffa barn från många olika länder och se hur de bor. Du får också lära dig om barns rätt till sin familj. Du kommer märka att familjer är väldigt olika och att det är okej.

Både globala målen och barnkonventionen säger att barn ska få bo bra oh tryggt. Barnkonventionen säger också att barn har rätt att bo i en trygg familj. Om barnet inte bor med sina föräldrar ska det få ha kontakt med dem i alla fall. 

I detta tema träffar du Abdias som bor i ett fint hus i Burkina Faso, Mercys familj som byggt ett nytt hus i tegel i Kenya och Noy som bor i ett hus på pålar i Laos.

Du träffar också Luisa i Mocambique och Mpapayio i Kenya som fått nya familjer. Fridas familj i Sverige var ett familjehem och hon berättar vad som varit kul och svårt med det. Du får också exempel på när det kan vara svårt för barn att ha kontakt med sina föräldrar.

Välkommen in!

Läs mer om - Barns hem och familjer

Till startsida för tema - Barns hem och familjer

Lektioner

Tidning