Vapen samlas in för att smältas ner.
Vapen samlas in för att smältas ner.
Vapen samlas in för att smältas ner.
Vapen samlas in för att smältas ner.

Vapen förvandlas till nyttiga prylar

Att det är farligt med vapen vet alla. Men visste du att det faktiskt skjuts en människa varje minut någonstans i världen? Den svenska organisationen IM (Individuell Männsikohjälp) har kommit på ett sätt att förstöra vapen och samtidigt bidra till att människor som blivit allvarligt skottskadade får bättre liv.

Vapnen smälts ner och all metall som finns i vapnen blir på så sätt en ny metall som kan användas till andra saker.

Varje år tar poliser och myndigheter hand om mängder med vapen som är olagliga, bland annat i länder som El Salvador, som ligger i Centralamerika. Vapnen förstörs och tidigare kastades resterna. Men IM kom på att man faktiskt skulle kunna göra något av all metall som vapnen är gjorda av.

IM samarbetar med flera olika organisationer i El Salvador och tillsammans har de lyckats övertyga myndigheterna att ge dem vapnen som ska förstöras. Vapnen smälts ner och all metall som finns i vapnen blir på så sätt en ny metall som kan användas till andra saker. IM säljer nu den här metallen som kallas för ”Humanium Metal” till olika företag som gör nya, bra saker, av den som till exempel klockor och armband.

Pengarna som IM får när de säljer metallen, använder de sedan för att driva olika projekt tillsammans med organisationerna i El Salvador. I de här projekten får människor som har blivit skjutna, och till exempel sitter i rullstol, hjälp med att utbilda sig och skaffa nya jobb, eftersom de kanske inte kan fortsätta göra det som de gjorde innan de blev skadade. De kan också få något som kallas rehabilitering, alltså exempelvis hjälp med att lära sig gå igen eller få stöd av en psykolog om de har jobbiga minnen efter det som hänt. Samtidigt arbetar IM för att fler människor ska förstå hur farligt det är med vapen och att vi tillsammans måste försöka stoppa våldet i världen.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Mer information

Humanium Metal bidrar till Globala målet nr 16, fredliga och inkluderande samhällen. I målet står det bland annat att våldet i världen ska minskas och att det ska finnas färre vapen i omlopp.

Läs mer om Humanium Metal på IMs webbplats.