Beställ material

Beställ Rafikitidningen

Rafikitidningen kommer med fyra nummer per år (ett i digitalt format) anpassat efter skolåret. Rafiki utkommer med två 16-sidiga nummer och två 8-sidiga nummer varje år.

Känner du inte till tidningen redan? Då har du möjlighet att se och ladda ner tidigare nummer som pdf här.

Materialet vänder sig till barn i skolåren 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barns rättigheter. Innehållet knyter an till Globala målen och Barnkonventionen.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Priser

Priserna är inkl. moms och porto/frakt. Betalning sker mot faktura.

Prenumerera på rafikitidningen

Välj antalet du vill beställa


1 st tidning (20 kr)10 st tidningar (100 kr)30 st, klassuppsättning (200 kr)100 st. (500 kr)