Leken: Döda fågeln

Döda fågeln

Leken är från Moldavien och namnet är direktöversatt. Man kan ju alltid kalla den för ”Jaga ankan” eller något annat ni tycker passar. Ni behöver en mjuk boll att kasta på varandra.

1. Dela upp er i två jämnstora lag. Det spelar ingen roll hur många ni är i lagen. Det ena laget börjar som jägare och det andra som fåglar.

2. Två jägare ur ena laget ska stå mitt emot varandra med några meters mellanrum. I mitten står en från motståndarlaget (fågeln).

3. Jägarna ska nu försöka träffa (döda) fågeln med bollen under 1 minut. Om de träffar fågeln så kommer en ny fågel från motståndarlaget. 

4. Om fågeln i mitten klarar sig utan att bli träffad eller lyckas fånga bollen byter lagen roller. Fåglarna blir jägare och jägarna blir fåglar.

Lekar från olika länder

Till startsida för tema - Lekar från olika länder