Leken: Hinken

Hinken

Rafiki har lärt sig leken i Nepal. Här får varje barn i tur och ordning försöka träffa en hink med en kraftig pinne. Den som ska slå har en bindel för ögonen och fått snurra några varv på stället.

Ni behöver en gammal hink, en tjock stav, en kraftig pinne och en sjal.

1. Slå ner en tjock stav i marken och händ på hinken. Det finns risk att hinken går sönder, så använd helst en som är gammal eller trasig!

2. Sätt en bindel för ögonen på den som ska börja. Hen får snurra runt något varv, så att hen inte längre är säker på var hinken är.

3. Den som ska slå får försöka gå så nära hinken som möjligt och tests att slå på den en gång. Det är inte helt enkelt när man inte ser någonting!

4. Sedan är det nästa barns tur.

Den som lyckas slå på hinken har vunnit leken! Om ingen lyckas slå på hinken vinner den som var närmast.

Lekar från olika länder

Till startsida för tema - Lekar från olika länder