I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
I norra Uganda finns Bidi Bidi, världens just nu största flyktingläger. Där bor 285 000 människor.
Uganda (rödmarkerat) ligger i östra Afrika.
Uganda (rödmarkerat) ligger i östra Afrika.

Faida saknar sin faster

I norra Uganda finns Bidi Bidi, ett av världens största flyktingläger. Där bor 285 000 människor. Där bor också Faida som är tolv år.

– Jag kommer från Mundri i Sydsudan. Där hade jag det bra. Vi bodde i ett hus med plåttak. Jag gick i skolan men sedan kom kriget och vi var tvungna att fly.

Mundri är en liten stad och runt staden var det många som odlade mat och hade kor. Nu är det många som flytt härifrån.

– Nu bor jag med mormor, fortsätter Faida.

– Huset vi bor i är inte så bra. Det har presenningar som tak och väggar, det är kallt och det både regnar och blåser in. Vi äter ögonbönor, okra och kudra. Det är olika grönsaker. I Mundri åt vi kött från vilda djur. Det saknar jag.

I flyktinglägret går Faida i skolan. Skolan är också gjord av presenningar. Det är många barn i varje klass.

Vad saknar du mer från Mundri? Undrar Rafiki.

– Jag saknar skor och kläder, ris och bönor. Jag saknar också mina släktingar och särskilt min faster, säger Faida.

Vi hoppar mycket rep och i lägret spelar vi också drama.

Vad leker du?

– Vi hoppar mycket rep och i lägret spelar vi också drama. Det jag saknar är fotbollen. Jag gillar att spela fotboll men här finns ingen fotbollsplan.

Faida tänker på framtiden.

– Det jag vill är att gå i skolan och sedan vill jag ha ett jobb.

Text: Andreas Hallman/ CEFoRD
Foto: Mawa George/ CEFoRD.

I norra Uganda finns Bidi Bidi, ett mycket flyktingläger. Där bor lika många som i en stor stad. Där bor Faida. Hon är tolv år.

– Jag kommer från staden Mundri i Sydsudan. Där hade jag det bra. Vi bodde i ett hus med plåttak. Jag gick i skolan. Sedan kom kriget. Vi var tvungna att fly.

Mundri är en liten stad. Runt staden hade många bönder kor och odlade mat. Nu är det många som flytt därifrån.

– Nu bor jag med mormor, fortsätter Faida.

– Huset vi bor i är inte så bra. Det är byggt av presenningar. Det är kallt och det regnar och blåser in.
Vi äter ögonbönor, okra och kudra. Det är olika grönsaker. I Mundri åt vi kött från vilda djur. Det saknar jag.

I flyktinglägret går Faida i skolan. Skolan är också gjord av presenningar. Det är många barn i varje klass.

Vad saknar du från Mundri? Undrar Rafiki.

– Jag saknar skor och kläder, ris och bönor. Jag saknar också mina släktingar. Särskilt min faster, säger Faida.

Text: Andreas Hallman/ CEFoRD
Foto: Mawa George/ CEFoRD

Tema: Barn i konflikt

FNs Barnkonvention