I Kenya ger skoluniformen respekt och vetskap om att barnet har flera vuxna omkring sig som kan skydda dem.
I Kenya ger skoluniformen respekt och vetskap om att barnet har flera vuxna omkring sig som kan skydda dem.
Rafikis världskarta, Kenya
Kenya (rödmarkerat) ligger i östra Afrika

Alla måste få veta – barn har rätt till skydd!

Efter lunch på Kuymbuni School i Kenya samlas en grupp elever från olika klasser för att lära sig om sina rättigheter. I dag pratar de om ”barns rätt till skydd”. Undervisar gör Julius. Han är lärare i sjuan. 

– Barns rätt till skydd är en viktig del av barnens utbildning, säger Julius. 

En skoluniform ger inte bara identitet, tillhörighet och självförtroende. Den ger också respekt och vetskap om att barnet har flera vuxna omkring sig som kan skydda dem.

Ibland gifts barn bort om maten inte räcker till alla i familjen.

En risk för flickor här är tidiga äktenskap. Ibland gifts barn bort om maten inte räcker till alla i familjen. Men om barnet går i skolan kommer alla där att sakna henne. Då vågar ingen gifta bort henne. Det är olagligt att gifta bort barn. Alltså blir skolan ett skydd för det barnet.

Många barn har lång väg till skolan. Risken är stor att de möter vilda djur. Där behöver barnen också skydd. En kväll i veckan samlas byns vuxna på skolan. Då får de också lära sig vilka rättigheter barn har. 

Text och bild: Bitte Arréhn

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Tema: God utbildning för alla

Globala målen 4 - God utbildning
FNs Barnkonvention