Salvia från Indien.
En tjej som börjat skolan nu fast hon är nio år.

Salvia har börjat skolan

Det här är Salvia som bor i Indien. Där ska alla barn gå i skolan och mellan klass 1 och klass 8 ska det inte kosta något. Många barn i Indien börjar skolan när de är fem år.  Salvia är nio år. Hon har inte haft möjlighet att börja i skolan. Men nu går hon till skolan. 

– Jag går i första klassen. Mitt favoritämne är hindi. Min by hade varit bättre om det fanns en större skola. Här kan man bara gå till klass fem. Sedan måste jag gå långt. Jag önskar att skolan i min by skulle vara till klass 10 eller 12, säger Salvia.

Jag bor med farmor, farfar och mina två systrar. Mamma och pappa bor på en annan plats för de har jobb där. Mitt hus är byggt av cement och lera. Hälften av varje. Vi har tre rum. Det rum jag gillar bäst är rummet med TV. 

En annan bra plats i byn är framför vårt hus där vi leker. Jag tycker också om att läsa och att rita. 

I skolan lär vi oss om barns rättigheter men jag kommer inte ihåg något just nu. Men jag drömmer om att bli polis, avslutar Salvia. 

Skolan i Indien

I Indien har skolan varit gratis till klass åtta i mer än tio år. Då har Indien genomfört det man lovat i barnkonventionen att alla barn har rätt till utbildning.

Indien arbetar också för att nå de globala målen. Delmålet om 12 års utbildning för alla är inte nått men man kommer allt närmare. Unesco har statistik och för 2020 räknar man med att barn i Indien förväntas gå 11 år i skolan.

Det här är Salvia som bor i Indien. Många barn i Indien börjar skolan när de är fem år. Det gjorde inte Salvia. 

Salvia är nio år. Hon har börjat skolan nu.  

– Jag gillar ämnet Hindi, säger Salvia. Jag önskar att skolan i min by ska vara för äldre barn också. Annars måste jag gå långt.  

Jag bor med farmor och farfar och mina två systrar. Mamma och pappa jobbar långt borta. Jag gillar rummet med TV bäst i huset, säger Salvia. 

Salvia berättar att hon leker ute. Hon gillar att läsa och att rita. I skolan lär de sig om barns rättigheter. 

Salvia vill bli polis. 

Skolan i Indien

Skolan är gratis i Indien. Då kan alla barn få sin rätt att gå i skola.

I de globala målen finns ett mål om skola i 12 år. Unesco räknade ut att 2020 går indiska barn 11 år i skolan. Så de närmar sig målet.

Salvia

Ålder: 9 år
Bor: Badnapur, Indien.
Familj: Farföräldrar och två systrar. Mina föräldrar bor i en annan by där de jobbar.

Läs mer om globala målet 4 - God utbildning för alla

Till startsida för tema - God utbildning för alla