En båt på floden Yamuna i Bangladesh
De som har solceller hemma kan ladda batteriet själva. De andra tar båten till stan för att ladda där.
Bangladehs risfält
Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel.

Energi i Bangladesh

Regeringen i Bangladesh jobbar för att alla i landet ska få el. Idag har hälften av alla hushåll tillgång till ett elnät som de kan köpa el ifrån. Andra har ingen el eller får skaffa el på annat sätt.

Där Alphona bor finns inget elnät. Hon bor på en av öarna i floden Yamuna som ofta översvämmas. När det blir översvämning behöver de flytta sina hus till säkra platser. Elnäten spolas lätt bort i vattenmassorna. Med ett fungerande elnät hade det varit mycket lättare för människorna på Alphonas ö.

Men de hittar andra sätt att lösa det på. De använder till exempel solceller, batterier, ved, gasol och diesel. När de lagar mat använder de ved eller en gasspis. För att tända lampor, titta på TV och ladda mobiltelefonerna använder de ett bilbatteri. Annars gör de det mesta utan energi. De som syr kläder till exempel kör symaskinen genom att trampa med foten.

Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel. Det kan vara maskiner som rensar bort skal från riset eller annat som maskiner gör bra. Med maskiner kan de odla mer ris som räcker till fler.

I Bangladesh behöver fler människor tillgång till energi. Precis som många andra länder behöver de också mer förnybar energi. Idag kommer elen mest från naturgas som är ett fossilt bränsle. Biomassa och solceller är två förnybara energikällor som skulle kunna ge fler tillgång till hållbar energi.

Text och foto: Andreas Hallman

Alphona går i klass 8 med sin bästa kompis BitheHon drömmer om att bli läkare. Hennes klass kommer bli den första som tar examen på skolan.

När de började klass 6 fanns det inga lärare på ön som kunde undervisa dem. Så lärare i städerna började spela in lektioner och skicka till Alphonas klassKlassen ser lektionerna på datorn som står längst fram i  klassrummet.  I klassrummet finns en stödlärare som hjälper eleverna. 

Men datorer behöver el för att fungera. Och på Alphonas ö fanns det nästan ingen el för några år sedanMen så byggde skolan solceller på skolgården. Med elektriciteten från solcellerna kan de ladda datorernas batterier och se lektionerna. 

Tack vare solcellerna kan Alphona och hennes klass fortsätta skolan. Alphona säger: 

– Det är viktigt att vi får gå i skolan. Det ger oss chansen till ett bra liv. Min skola har gjort att jag och andra tjejer kan få våra drömjobb. Vi vill jobba som läkare eller lärare.

Fundera på

  • Vad använder ni el till på skolan?
  • Varifrån kommer energin till el och uppvärmning av din skola?
  • Använder ni förnybar energi?
Globala målen nummer 7 - Hållbar energi till alla
FNs Barnkonvention
Tidning: Hållbar energi