Gör din egen vindsnurra

Det skapas el när vinden blåser så vindkraftverkens propellrar snurrar. Här kan du göra din egen vindsnurra. Den skapar ingen el men snurrar av vinden precis som vindkraftverk gör.

Du behöver: A4-papper, sax, Lim, pinne, häftstift

Gör så här

  1. Ta fram ett A4-papper och vik det nedre högra hörnet mot vänster sida.
  2. Klipp bort papperet som sticker upp ovanför den vikta triangeln
  3. Öppna triangeln och vik den på mitten igen så att du får ett kors när du vecklar upp den
  4. Klipp med saxen från varje hörn och halvvägs in till mitten
  5. På vänster sida om varje klipp gör du ett litet hål med häftstiftet
  6. Böj flikarna med hålen in mot mitten så att hålen hamnar ovanpå varandra
  7. Sätt ett häftstift genom hålen och pressa fast i en trästav

Alphona går i klass 8 med sin bästa kompis BitheHon drömmer om att bli läkare. Hennes klass kommer bli den första som tar examen på skolan.

När de började klass 6 fanns det inga lärare på ön som kunde undervisa dem. Så lärare i städerna började spela in lektioner och skicka till Alphonas klassKlassen ser lektionerna på datorn som står längst fram i  klassrummet.  I klassrummet finns en stödlärare som hjälper eleverna. 

Men datorer behöver el för att fungera. Och på Alphonas ö fanns det nästan ingen el för några år sedanMen så byggde skolan solceller på skolgården. Med elektriciteten från solcellerna kan de ladda datorernas batterier och se lektionerna. 

Tack vare solcellerna kan Alphona och hennes klass fortsätta skolan. Alphona säger: 

– Det är viktigt att vi får gå i skolan. Det ger oss chansen till ett bra liv. Min skola har gjort att jag och andra tjejer kan få våra drömjobb. Vi vill jobba som läkare eller lärare.

Globala målen nummer 7 - Hållbar energi till alla
FNs Barnkonvention
Tidning: Hållbar energi