Tema hur bor barn?

Globala målen 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Ett av delmålen säger att det ska finnas bra bostäder för alla och att slumområden ska rustas upp innan 2030. Enligt barnkonventionen artikel 27 har alla barn rätt till en bostad.

Alla barn har rätt till en bostad

Globala målet 11 handlar bland annat om att alla ska ha bra bostäder och att slumområdena ska bli bättre. Rafiki träffar barn från olika delar av världen för att ta reda på hur barn bor.

De flesta barn i Sverige har en bostad. Men det finns barn i Sverige som måste flytta för att familjen inte har råd att bo kvar. Det kan vara svårt att hitta en ny bostad. Blir det för svårt hjälper landet till. Ibland fungerar det ändå inte och då blir familjen och barnen hemlösa.

När det kan vara så i ett land med bra ekonomi kan man förstå hur svårt det kan vara i länder med sämre ekonomi.

Hur bor barn?

I detta tema träffar du Abdias som bor i ett fint hus i Burkina Faso, Mercys familj som byggt ett nytt hus i tegel i Kenya och Noy som bor i ett hus på pålar i Laos.

Välkommen!

Läs mer om globala målet 11 - Hur bor barn?

Till startsida för tema - Hur bor barn?

Tidning