Tema hur bor barn?

I det globala målet nr 11 är ett av delmålen att det år 2030 ska finnas bra bostäder för alla och att slumområden ska rustas upp. Det stämmer bra med att barn har rätt till en bostad.

Alla barn har rätt till en bostad

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Föräldrarna ansvarar för att barnet har det som behövs. Om föräldrarnas resurser inte räcker ska landet hjälpa till, särskilt när det gäller mat, kläder och bostad. Detta står i barnkonventionen artikel 27.

De flesta barn i Sverige har en bostad. Det finns barn i Sverige som måste flytta för att deras familj inte har råd att bo kvar i sin lägenhet. Sedan kan det vara svårt att hitta en ny bostad. Myndigheterna ska hjälpa till men ibland fungerar det inte och då blir familjen och barnen hemlösa. När det kan vara så i ett land med bra ekonomi kan man förstå hur svårt det kan vara i länder med sämre ekonomi.

Det finns barn som bor i otrygga miljöer eller där det är mycket farligt avfall. Det är inte lätt att göra läxor om taket läcker in.

I det globala målet nr 11 är ett av delmålen att det år 2030 ska finnas bra bostäder för alla och att slumområden ska rustas upp. Det stämmer bra med att barn har rätt till en bostad.

Andra delmål är att fler ska kunna använda kollektivtrafik och att ta hand om avfall på ett bra sätt. Då blir de samhällen vi bor i mer hållbara. Då kan barn utvecklas bra.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Tema: Hur bor barn?

Globala målen 11
FNs Barnkonvention
Rafikitidningen 2018/03