Globala målen nummer 2, Ingen hunger
Globala målen nummer 2, Ingen hunger

Globala målet nr 2 – ingen hunger

Alla människor ska ha tillräckligt med mat år 2030. Fattiga och utsatta människor behöver också bra och näringsrik mat varje dag. Idag finns 810 miljoner människor som är hungriga. Det är fler än för fem år sedan.

Fel näring och brist på mat gör att barn växer och utvecklas dåligt. Det blir allt bättre för barn, men det går för sakta för att nå målet 2030. Att få rätt näring är också viktigt för de som är gravida och för äldre.

I stora delar av världen odlas det mesta av maten av småbönder. De behöver odla mer och på ett bra sätt. När regn eller torka förstör skörden finns ingen mat att köpa. Att utveckla odling som klarar av klimatförändringar och som bidrar till en bra miljö är viktigt för att alla ska få mat.

Alla barn har rätt till liv och utveckling. Då behövs bra mat. Barnkonventionens artikel 27 säger att barn har rätt till bostad, kläder och mat.

Delmål

  • Säker och nyttig mat till alla
  • Utrota felnäring så att barn utvecklas bra
  • Fördubbla små odlares skördar och inkomster
  • Ta fram mat på ett sätt som är bra för miljön och människor
  • Genetisk mångfald bland växter och djur

Läs mer om globala målet 2 - Ingen hunger

Till startsida för tema - Ingen hunger

E-lektioner

Tidning