Globala målen nummer 2, Ingen hunger
Globala målen nummer 2, Ingen hunger

Globala målet nr 2 – ingen hunger

Alla människor ska ha tillräckligt med mat år 2030. Fattiga och utsatta människor behöver också bra och näringsrik mat varje dag. Idag finns 810 miljoner människor som är hungriga. Det är fler än för fem år sedan.

Fel näring och brist på mat gör att barn växer och utvecklas dåligt. Det blir allt bättre för barn, men det går för sakta för att nå målet 2030. Att få rätt näring är också viktigt för de som är gravida och för äldre.

I stora delar av världen odlas det mesta av maten av småbönder. De behöver odla mer och på ett bra sätt. När regn eller torka förstör skörden finns ingen mat att köpa. Att utveckla odling som klarar av klimatförändringar och som bidrar till en bra miljö är viktigt för att alla ska få mat.

Alla barn har rätt till liv och utveckling. Då behövs bra mat. Barnkonventionens artikel 27 säger att barn har rätt till bostad, kläder och mat.

Delmål

  • Säker och nyttig mat till alla
  • Utrota felnäring så att barn utvecklas bra
  • Fördubbla små odlares skördar och inkomster
  • Ta fram mat på ett sätt som är bra för miljön och människor
  • Genetisk mångfald bland växter och djur

Elvis och Oscar är bästa kompisar. De går i samma klass och är grannar. När det är ljust ute sparkar de fotboll och leker.

När det blir mörkt måste de gå in. Det finns inte gatlyktor ute. Det är väldigt mörkt på kvällarna. Många av husen där Elvis bor har inte el eller lampor. Många familjer lagar mat ute över öppen eld. 

Inne har Elvis lampor. Elvis pappa och mamma har köpt kablar och satt in elektricitet i huset. De har TV, lampor och kylskåp. På taket har de solcellsplattor som gör el av solen.   

– Vi har sol varje dag här i Kenya, säger Elvis.  

– Man kan också köpa el från kommunen, säger Oscar. 

Nästa år ska Elvis och Oscar börja på en internatskola.

– Det känns spännande, säger Elvis.

Där ska de bo på skolan och bara åka hem ibland och på loven. På skolan bor också Elvis syskon. Det är bra, tycker Elvis och Oscar.

Läs mer om globala målet 2 - Ingen hunger

Till startsida för tema - Ingen hunger

Tidning