Hållbart jordbruk
Risfältet är snart dags att skörda. Familjen på fältet bakom vaktar sina kor. De ser också till att korna inte äter från risfältet.

Hållbart jordbruk i världen

Det kommer behövas mer mat i världen när jordens befolkning ökar. Maten behöver också fördelas mer jämlikt. Det finns många lösningar för hållbart jordbruk i världen redan nu. Här är några:

Det är många små producenter (till exempel familjejordbruk) som gör det mesta av jordens mat. I Europa är det bara 10 procent, men i resten av världen är det vanligt. I Afrika kommer 80 procent av maten från små producenter. De är  familjejordbruk som ofta är fattiga. De behöver få moderna redskap och sätt att odla på som är bra för miljön. De behöver också odla sådant som fungerar när klimatet ändras. Många familjer har också trädgårdsland att odla sin egen mat i.

Odla olika saker samtidigt

Att odla flera saker samtidigt på sin mark är viktigt för ett hållbart jordbruk. Då gör det inte så mycket om en sort inte växer eller om priset sjunker på en annan. Det gör också att det alltid växer något på ytan och då blir det mindre erosion och färre växthusgaser. Och människorna får varierad mat.

Träd skyddar jorden

I det torra landet Burkina Faso planterar de träd på stora områden. Träden bevarar vattnet så att jorden inte torkar ut. I Kina gör de samma sak. Träden håller kvar jorden om det regnar mycket eller blåser.

Vi blir fler människor på jorden. Det gör att det behövs mer mat.  Maten behöver också fördelas rättvist. Det finns en del lösningar redan nu.  

Den mesta maten produceras av bönder som har små jordbruk. I Afrika kommer nästan all mat från små jordbruk. I Europa bara en del. 

Det är ofta fattiga familjer som har de små jordbruken. De behöver få bättre redskap.  De behöver också kunna odla på ett sätt som är bättre för miljön. 

Odla olika saker samtidigt

Det är viktigt att kunna odla flera saker samtidigt. Då gör det inte så mycket om en sort inte växer.

Det gör också att det alltid växer något på marken. Då blir inte marken så ömtålig för vind och regn.

Träd skyddar jorden

I ett land som heter Burkina Faso planterar man många träd på torra platser.  Träden behåller vattnet i marken. Då torkar inte jorden ut.

Läs mer om globala målet 2 - Ingen hunger

Till startsida för tema - Ingen hunger

Tidning