Maya från Rumänien

Med läxhjälp kunde Maya fortsätta i skolan

Utbildning tillhör barns rättigheter. Att se till att alla barn klarar skolan är att göra världen mer jämlik. När Maya fick hjälp att klara läxorna kunde hon också klara skolan.

Maya är 17 år. Hon tillhör den romska minoriteten och bor i nordvästra Rumänien. Hennes modersmål, ungerska, är ett minoritetsspråk i Rumänien. I skolan till exempel pratar alla lärare och elever rumänska.

Förstod inte språket i skolan

I den romska bosättningen där hon har växt upp har det varit vanligt att barnen inte går i skolan. Maya ville gå i skolan. Hon berättar att hon kämpade med att klara kunskapsnivån för att flytta upp till nästa årskurs. Det var svårt att studera på ett språk hon inte var van vid. Förändringen kom när hon fick komma med i ett läxläsningsprogram som Erikshjälpen stödjer.

– Läxhjälpen har betytt väldigt mycket för mig, speciellt när det gäller att lära mig rumänska. Före femte klass kunde jag ingen rumänska. Efter att jag kom med i läxläsningsprogrammet har jag känt att jag är på samma nivå som mina klasskamrater och jag har inte haft svårigheter att gå vidare till nästa årskurs, berättar Maya.

Maya studerar vidare

Efter klass 8 gick Maya vidare till en treårig yrkesutbildning med inriktning på hotell och restaurang. Hon är färdig med utbildningen våren 2020. Nu kan Maya rumänska språket och betonar att hon känner sig likvärdig med sina studiekamrater. Maya säger också att hennes utbildning gör att hon möts med större respekt där hon bor nu än hon gjorde tidigare.

Text och foto: Roland Nissfolk

Alla barn har rätt att gå i skolan. Att se till att alla barn klarar skolan är att göra världen mer jämlik. När Maya fick hjälp att klara läxorna kunde hon klara skolan.

Maya är 17 år. Hon tillhör den romska minoriteten och bor i nordvästra Rumänien. Hennes modersmål, ungerska, som pratas av väldigt få personer i Rumänien. I skolan till exempel pratar alla lärare och elever rumänska.

Förstod inte språket i skolan

I det romska området där hon växte upp har det varit vanligt att barnen inte går i skolan. Maya ville gå i skolan. Hon berättar att hon kämpade med att klara av uppgifterna för att flytta upp till nästa årskurs. Det var svårt att studera på ett språk hon inte var van vid. Förändringen kom när hon fick komma med i ett läxläsningsprogram som Erikshjälpen stödjer.

– Läxhjälpen har betytt väldigt mycket för mig, speciellt när det gäller att lära mig rumänska. Före femte klass kunde jag ingen rumänska. Med läxhjälpen känner jag att jag är på samma nivå som mina klasskamrater. Det har inte varit svårt att gå vidare till nästa årskurs, berättar Maya.

Maya studerar vidare

Efter årskurs 8 började Maya vidare en treårig yrkesutbildning. Där läser hon inriktning hotell och restaurang. Hon blir färdig med utbildningen våren 2020.

Nu kan Maya det rumänska språket och säger att hon känner sig lika duktig som sina studiekamrater. Maya säger också att hennes utbildning gör att hon möts med större respekt där hon bor nu än hon gjorde tidigare.

Text och foto: Roland Nissfolk

Maya

ÅLDER 17 år BOR i nordvästra Rumänien i de Romska bosättningarna STUDERAR Hotell och restaurang.

Fundera på

  • Vad kan barn behöva för olika stöd för att alla ska ha chans att klara av skolan?
  • För Maya var språket ett hinder. Hur kan du hjälpa de som har svårt med språket?

Tema: Minskad ojämlikhet

FNs Barnkonvention
Rafiki tidning nr 1 2020, Minskad ojämlikhet