RAfiki balanserar GM 10 jämlikhet grön

Varför behöver vi jämlikhet?

Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter. Det har alla länder kommit överens om. Då måste människor behandlas lika och ha lika möjligheter. Annars blir det orättvisa mellan människor som tillhör olika grupper. När ojämlikheten är stor säger man att klyftorna är stora.

Ett jämlikt samhälle gör att människor mår bättre och är tryggare. De har samma tillgång till hälsovård och arbete. De har samma möjligheter att delta i politik och att tala om vad man tycker. Domstolar dömer på samma sätt för alla. Jämlikt samhälle är rättvist samhälle. Om det blir för orättvist ökar risken att människor begår brott och behandlar andra dåligt.

Runt om i världen är det demonstrationer och protester när människor tycker att samhället är ojämlikt.

I ett land handlar protesterna om att kostnader för hälsovård och utbildning eller för att bo inte stämmer med det som politikerna lovade när de valdes. I ett annat land demonstrerar många för att de inte behandlas lika utan att bara de med mycket pengar kan få det som alla annars skulle ha rätt till.

Medborgare har svårt att lita på sitt samhälle om det är stora skillnader i vad människor tjänar och om det finns korruption. Det kan göra att man inte vara med och bidra till att det ska bli bra. Därför behöver vi jämlikhet.

Alla människor är födda fria och med samma värde och rättigheter. Det har alla länder kommit överens om. Då måste människor behandlas lika och ha lika möjligheter. Annars blir det orättvisa mellan människor som tillhör olika grupper. När ojämlikheten är stor säger man att klyftorna är stora.

Ett jämlikt samhälle gör att människor mår bättre och är tryggare. De har samma tillgång till hälsovård och arbete. De har samma möjligheter att delta i politik och att tala om vad man tycker. Domstolar dömer på samma sätt för alla. Jämlikt samhälle är rättvist samhälle. Om det blir för orättvist ökar risken att människor begår brott och behandlar andra dåligt.

Runt om i världen är det demonstrationer och protester när människor tycker att samhället är ojämlikt.

I ett land handlar protesterna om att kostnader för hälsovård och utbildning eller för att bo inte stämmer med det som politikerna lovade när de valdes. I ett annat land demonstrerar många för att de inte behandlas lika utan att bara de med mycket pengar kan få det som alla annars skulle ha rätt till.

Medborgare har svårt att lita på sitt samhälle om det är stora skillnader i vad människor tjänar och om det finns korruption. Det kan göra att man inte vara med och bidra till att det ska bli bra. Därför behöver vi jämlikhet.

Om Asadul

Namn: Asadul Islam Ålder: 10 år Bor: Bangladesh
Familj: Mamma, pappa, farmor och fyra systrar. Gillar: Att leka med kompisar och bada.

Film om minskad ojämlikhet

Tema: Minskad ojämlikhet

FNs Barnkonvention
Rafiki tidning nr 1 2020, Minskad ojämlikhet