Rafikifiguren och artikel 31
Tjejer spelar handboll på en gräsplan.
Alla barn har rätt att delta i fritidsaktiviteter, enligt Barnkonventionen.

Barnkonventionen:
Barn har rätt till lek, vila och fritid (artikel 31)

För att må bra och utvecklas ät det viktigt att barn får ledig tid, vara med på fritidsaktiviteter och sova gott om natten. Det har alla barn rätt till och det ska anpassas för barn i olika åldrar.

Vila

Att få sova gott och lagom länge är viktigt. Att vila och kunna pausa mellan allt som händer på en dag är också nödvändigt.

Lite större barn som leker på en grusplan, de jagar varandra.


Lek

Lek är det som du hittar på och gör själv, vare sig du leker ensam eller tillsammans med andra barn. Du har rätt att leka lekar som vuxna inte bestämmer över. Men ibland kan du välja att delta i idrott eller lek som är planerad av vuxna. Du har också rätt att delta i kultur och konst. Och precis som med alla fritidsaktiviteter får du själv välja vad du vill göra.

Flicka står framför en stor tavla på ett museum.
Barn ska kunna ta del av konst, kultur, lek och fritid.

Fritid

Länderna ska uppmuntra så att alla barn kan delta i kultur, konst, lek och fritid. Barnkonventionen säger att inget barn får hamna utanför på grund av kön, funktionsvariation eller något annat.

Märkena Globala målen 10 och 10

De globala målen

De globala målen påverkar barns rättigheter. Det finns flera exempel: Att skapa säkra parker och lekplatser är ett delmål när länder bygger bra städer. Det är mål 11. Då kan barn leka.

Mål nummer 10 om minskad ojämlikhet säger att alla ska behandlas lika. Det betyder också att alla barn ska få vara med i aktiviteter på lika villkor.

För att må bra och utvecklas behöver barn lek och vila. De behöver ha en bra fritid. Det står i Barnkonventionens artikel 31 

Vila 

Att få sova är viktigt. Att vila och kunna pausa på en dag är också nödvändigt.

Lek 

Lek är det som du hittar på och gör själv. Ensam eller tillsammans med andra. Du har rätt att leka lekar som vuxna inte bestämmer över. Du kan välja att delta i idrott eller lek som är planerad av vuxna. Du har också rätt att delta i kultur och konst.  

Fritid 

Länderna ska göra det möjligt för alla barn att delta i kultur, konst, lek och fritid. Inget barn får hamna utanför på grund av kön, funktionsvariation eller något annat.  

Märkena Globala målen 10 och 10

De globala målen 

De globala målen hör ihop med barns rätt. 

Exempel 1: Länderna ska skapa parker och lekplatser i städerna. Det är en del av mål 11. Då kan barn leka. 

Exempel 2: Mål nummer 10 säger att alla ska behandlas lika. Det betyder också att barn ska få delta i aktiviteter på lika villkor. 

Barnkonventionen artikel 31
Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om Barnkonventionen - Lek, vila och fritid

Till startsida för tema - Lek, vila och fritid

E-lektioner

Tidning