En bra toa är ett skydd för flickor

En av tre människor i världen saknar toalett eller latrin. När det saknas toa måste man gå ut i buskarna. Då går man helst lite avsides där man inte syns. Många flickor och kvinnor riskerar att utsättas för våld och övergrepp.

När städerna växer bor många i slumområden. Där kan det finnas toa men det kan vara en bit att gå. Det är många flickor som inte vågar gå dit på kvällen. Det är mörkt och de vet inte vem som är ute.

Bra toaletter är inte bara bra för hälsan. De är bra för jämställdheten också.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.

Tema: Rent vatten och sanitet

Globala målen 6 - Rent vatten och sanitet för alla
FNs Barnkonvention