Globala målen nr 6

Andreas förklarar vad mål nr 6 i Globala målen handlar om och innebär.

Globala målen 6 - Rent vatten och sanitet för alla
FNs Barnkonvention