Barnkonventionen skyddar

Orsaken till att barn tvingas arbeta är fattigdom. Föräldrarna saknar arbete eller har inte en lön som de kan leva på.

När det globala målet om sjysta arbetsvillkor är uppnått kommer fattigdomen ha minskat och då minskar också barnarbetet. Det är ett sätt att se till att ge barn skydd mot skadligt arbete.

Det är en av rättigheterna i barnkonventionen.

Läs om FNs Barnkonvention här.

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.