Globala målen nr 8

Andreas förklarar vad mål nr 8 i Globala målen handlar om och innebär.