Vad räknas som barnarbete?

I barnkonventionen står att varje land ska skapa regler för minsta ålder och vilken arbetstid som gäller för barn. ILO är en del av FN som har hand om frågor om arbete. ILO har avtal som ihop med barnkonventionen handlar om barns arbete. Länderna måste ha regler som passar med avtalen.

I Sverige

I Sverige finns Arbetsmiljölagen. Där står: ”Den som är under 13 år får inte arbeta.” Det finns undantag för uppgifter inom familjen. ”Exempel på mycket lätt och ofarligt arbete är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning samt rensning av trädgårdsland. Yngre barn kan få uppträda och repetera inom kulturell verksamhet och vid sport- och reklamevenemang om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för det.”

Barnarbete i världen

Det som är OK är att barn 12–14 år får som mest arbeta 14 timmar i vecka. Hushållsarbete, lätta jobb och inget som är farligt. För att hålla koll finns det tre delar. Alla barn som gör minst en timmes arbete räknas som Barn i anställning. Inne i den gruppen finns det som vi kallar för Barn i barnarbete. Det är de barn som arbetar mer än vad som är OK och som är för unga. Det är detta som är förbjudet.

Den tredje gruppen ingår i barnarbete men är Barn i farligt arbete. Det är de värsta formerna av barnarbete. Det som skadar barns hälsa på olika sätt. För tungt arbete men också slaveri och barnsoldater.

Antalet barn som arbetar i världen har minskat ganska mycket. Men 152 miljoner barn är offer för barnarbete. Av dem är nästan hälften Barn i farligt arbete. Ett av målen var att de värsta formerna av barnarbete skulle vara borta 2016. 75 miljoner Barn i farligt arbete visar att världen inte har lyckats än.

Källor: Arbetsmiljöverket, ILO

Det finns ingen lättläst version av denna artikel.