Vad räknas som barnarbete?
Vad räknas som barnarbete?

Vad räknas som barnarbete?

I barnkonventionen står att varje land ska skapa regler för minsta ålder och vilken arbetstid som gäller för barn. ILO är en del av FN som har hand om frågor om arbete. ILO har avtal som ihop med barnkonventionen handlar om barns arbete. Länderna måste ha regler som passar med avtalen.

I Sverige

I Sverige finns Arbetsmiljölagen. Där står: Den som är under 13 år får inte arbeta.”

Det finns undantag för uppgifter inom familjen. ”Exempel på mycket lätt och ofarligt arbete är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning samt rensning av trädgårdsland. Yngre barn kan få uppträda och repetera inom kulturell verksamhet och vid sport- och reklamevenemang om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för det.”

Barnarbete i världen

Det som är okej är att barn som är 12-14 år får arbeta max 14 timmar i veckan. Hushållsarbete, lätta jobb och inget som är farligt. För att hålla koll finns det tre delar.

  • Barn i anställning – Barn som gör minst en timmes arbete.
  • Barn i barnarbete – Barn som arbetar fler timmar än vad som är okej. Barn som arbetar men som är för unga för att arbeta. Detta är förbjudet.
  • Barn i farligt arbete – Barn som jobbar fler timmar än vad som är okej och som jobbar med något som skadar deras hälsa. Det kan vara att arbetet är för tungt. Eller att barn utsätts för barnslaveri eller tvingas vara barnsoldater.

Barnarbete ökar igen

Den tidigare nedåtgående trenden har vänt. Nu ökar antalet barnarbetare. På fyra år har antalet barn som arbetar ökat från 152 miljoner till 160 miljoner. Störst är ökningen i åldrarna 5 till 11 år.

I början av 2020 arbetade 63 miljoner flickor och 97 miljoner pojkar över hela världen. Det är ett barn av tio.

Källor: Arbetsmiljöverket, Unicef

Läs mer om globala målet 8 - Schyssta jobb

Till startsida för tema - Schyssta jobb

Tidning