Det är viktigt att få läsa det man har lust till.
Det är viktigt att få läsa det man har lust till.

Att få läsa det man har lust till

Barnkonventionens artikel 13 handlar om rätten till yttrandefrihet. Där ingår att fritt söka och ta emot information och tankar.

För att det ska fungera står det i artikel 17 att länderna ska uppmuntra media att sprida information och material som är av värde för barn. Det betyder att barn ska kunna hitta material från olika kulturer, både från sitt eget land och andra länder. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till språk hos barn som tillhör en minoritetsgrupp. Alla barn har också samma rätt till information och material på ett språk de kan förstå. Att uppmuntra till att sprida barnböcker nämns särskilt i barnkonventionen.

Funktionsnedsättning

En del barn ser dåligt. Andra har dyslexi så att orden blir svåra att få ihop till meningar. Ljudböcker eller digitala lösningar kan hjälpa till. Alla barn har samma rätt till information och material på ett språk de kan förstå. Då kan barn utvecklas bra.

Läs mer om - Vad barn läser

Till startsida för tema - Vad barn läser