Tema Världen hänger ihop

Globala målet 17 handlar om att länderna ska hjälpa varandra för att vi ska få en hållbar utveckling. Överallt.

Globala målen 17 - Genomförande och globalt partnerskap
Moa vill ta bort orättvisorna.
Marvin tycker att man ska vara snäll mot naturen
Salome tycker att barn vet mer än vuxna ibland.

Samarbeta för att nå målen

De globala målen kräver många insatser i hela världen. Eftersom alla länder påverkar varandra är det viktigt att länderna samarbetar.

Samarbete krävs över hela världen. Länderna kan samarbeta med varandra, med FN och med andra internationella organisationer. Då blir resultatet mycket bättre och mer hållbart!

Här träffar du Marwin och Moa i Guatemala och Salome i Sverige. De berättar om hur alla kan bidra till en mer hållbar värld. Hur vi tillsammans kan göra det bättre för människor och natur.

Rafiki ger också exempel på hur länder bör göra för att uppnå globala målet 17.

Läs mer om globala målet 17 - Världen hänger ihop

Till startsida för tema -  Världen hänger ihop

Tidning