Tema Världen hänger ihop

Mål 17 handlar om att länderna ska hjälpa varandra för att vi ska få en hållbar utveckling. Överallt.

innehållet i detta tema:

Samarbeta för att nå målen

De globala målen för en hållbar utveckling kräver många insatser i hela världen. Mål 17, genomförande och globalt partnerskap, är till för att få alla insatser att fungera tillsammans. Det fungerar inte bra om ett land jobbar med att utrota fattigdom om ett annat land gör saker som är tvärt emot. Det blir bättre resultat om man samarbetar. När Sverige kommer överens med andra länder att jobba för ett bättre klimat händer det mer för klimatet.

Länderna kan samarbeta med varandra, med FN och med andra internationella organisationer.

Samarbete krävs över hela världen. Det är svårt för ett fattigt land att utrota fattigdomen. Därför handlar de flesta delmål i mål 17 om hur länderna ska hjälpas åt. Då kan det bli möjligt att nå de andra sexton målen också. Det finns delmål om att satsa pengar på bistånd och att se till att de minst utvecklade länderna kan sälja sina varor och att de kan utveckla sin ekonomi.

Det handlar också om att dela med sig av hållbar teknologi. Länderna kan samarbeta med varandra, med FN och med andra internationella organisationer. Samarbete med företag och organisationer är också viktigt. Världen hänger ihop.

Ur verktygslådan

En del av verktygslådan i Mål 17 kan vara att ett land får hjälp att ordna system så att skatter kan betalas på ett bra sätt. Ett annat exempel är att länder med mycket forskning och teknik behöver dela med sig så att alla länder kan vara med i utvecklingen.

Men företag som satsat mycket pengar på forskning måste också få betalt. Det finns företag som forskat fram mediciner som bromsar HIV eller gör att HIV inte smittar.

Dyra mediciner som bara användes i rika länder. Med nya avtal har man låtit andra få del av hur man gör och då kan samma medicin göras billigt. Idag kan människor i fattiga länder få lika bra medicin.

Målen om hållbar utveckling betyder att det är mycket som måste göras i världen. Mål 17 handlar om genomförande och globalt partnerskap. Att se till att det som ska göras blir gjort och att alla hjälps åt för en bättre värld.

Länder måste samarbeta. Med andra länder och med FN.

Samarbete för klimatet blir bättre när länder kommer överens. Det blir bättre resultat om man samarbetar. Ett fattigt land kan inte utrota fattigdomen ensamt. Men Mål 17 handlar om att länder ska hjälpa varandra.

Det finns delmål om pengar till bistånd. Andra delmål handlar om att även de fattiga länderna ska få bra avtal när de ska sälja och köpa sina varor. Det är viktigt att alla länder kan få bra ekonomi. Då kan fler människor få det bra.

FILM: Vad menas egentligen med globalt partnerskap?

Tema: Världen hänger ihop

FNs Barnkonvention