Salome: "Det är viktigt att vara snäll mot jordklotet och miljön."
Salome: "Det är viktigt att vara snäll mot jordklotet och miljön."

Ibland vet vi barn mer än vuxna

Det är viktigt att vara snäll mot jordklotet och miljön, säger Salome. Det kan man vara på många olika sätt. När man handlar till exempel bananer behöver man inte ta en plastpåse till bananerna. De har ju redan ett bra skal! När man åker någonstans kan man fundera på om man måste ta bilen eller om det går lika bra att cykla.

Om Salome

Namn: Salome Ålder: 12 år Bor: I Eksjö, Sverige
Familj: Mamma, pappa och tre syskon.
Gillar: Att sjunga, springa och spela trumpet i en orkester.
Framtidsdrömmar: Vill bli lärare eller sjuksköterska. Jag vill hjälpa människor. Och så vill jag bilda familj.

“Vi får mycket av jordklotet. Vi ska visa respekt och ge tillbaka det vi kan.”

Att man är en bra kompis, visar respekt och uppskattar människor för dem de är, är också viktigt. Då är det lättare att vara rättvis. Saker och mat ska vara rättvist fördelat. I familjen, i skolan och på hela jordklotet. En lärare får inte favorisera en elev utan ge alla uppmärksamhet. Vi får mycket av jordklotet så vi ska visa respekt och ge tillbaka det vi kan.

Man kan sortera sopor, hålla rent i naturen och säga till andra när de gör fel saker. Man sparar energi genom att vara snabb i duschen!

Det är viktigt att vi berättar. Vi barn vet mycket! Vi kan hjälpa till att ta ansvar både
i familjen och för miljön.

Viktiga saker Salome vill säga:
Bananer har ju redan skal

Det är viktigt att vara snäll mot jordklotet och miljön, säger Salome. Det kan man vara på många olika sätt. När man köper bananer behöver man inte ta en plastpåse till bananerna. De har ju redan ett bra skal! Ibland kan man cykla i stället för att ta bil.

Kompis med jordklotet

Vara en bra kompis mot alla. Vara rättvis. Saker och mat ska vara rättvist fördelat mellan olika länder. Vi får mycket av jordklotet. Vi ska ge tillbaka till jordklotet. – Man kan sortera sopor. – Hålla rent i naturen. – Vara snabb i duschen. Då sparar man energi.

Ibland lär sig barn saker i skolan som inte vuxna vet

Det är viktigt att vi berättar för vuxna. Barn kan också ta ansvar!

Om Salome

Namn: Salome Ålder: 12 år Bor: I Eksjö, Sverige
Familj: Mamma, pappa och tre syskon.
Gillar: Att sjunga, springa och spela trumpet i en orkester.
Framtidsdrömmar: Vill bli lärare eller sjuksköterska. Jag vill hjälpa människor. Och så vill jag bilda familj.

FILM: Salome vill att vuxna lyssnar mer på barnen.

FNs Barnkonvention