GDPR – Behandling av personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, beställer trycksaker från oss eller på annat sätt deltar i aktiviteter kopplade till Rafiki.

Erikshjälpen är personuppgiftsansvarig

Erikshjälpen (Org.nr: 827500-4789) ansvarar för Rafikis behandling av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress till att skicka nyhetsbrev upp till sex (6) gånger per år.

När du beställer tryckt material ifrån oss, använder vi dina uppgifter till att skicka materialet till dig.

När du skpapar ett konto för Rafiki PLUS, sparar vi uppgifter som du ger oss, för att administrera ditt medlemskap i nätverket.

När du som pedagog bokar en pedagogutbildning eller någon Rafikiaktivitet på skolan, använder vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig i samband med dessa aktiviteter.

Vem kan ta del av uppgifterna

Det är bara de medarbetare vid Rafiki, som behöver dina uppgifter för att lösa sina arbetsuppgifter, som får ta del av dem. Du har rätt att få veta vilka uppgifter Rafiki har om dig. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller att vi tar bort dig ur våra register. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter vi har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Du kan alltså inte skicka den som e-post. Postadressen hittar du nedan.

Registerutdrag

Till denna adress skickar du din begäran om registerutdrag:
Erikshjälpen, Rafiki, Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn