Tema – Rätt till inflytande

Det handlar om din rätt att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter.
Att du får utöva vilken religion du vill, eller ingen alls.  Och att du får delta i föreningar och fredliga möten.

Rätt att tycka, tänka och tro vad du vill

Du har rätt att tänka, tycka och tro vad du vill. Och du får berätta det för hela världen. Du får utöva vilken religion du vill – eller ingen alls. Du får vara med i föreningar och fredliga möten. Men, du måste göra allt detta med respekt för andra.

Här träffar du Marion i Kenya som berättar om vad hon får tycka och tänka, och hur hon gör för att respektera sina vänner, syskon och andra. Från Kambodja berättar Liden om hur och när han får bestämma.

Välkommen in!

Läs mer om barnkonventionen 12-15: Rätt till inflytande

Till startsida för tema - Rätt till inflytande

E-lektioner

Tidning