Tema – Ingen fattigdom

I vår tid är det faktiskt möjligt att avskaffa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan år 1990. Världens länder har bestämt att det första av de Globala målen ska vara att utrota fattigdomen.

Att avskaffa fattigdomen ger lika möjligheter

I vår tid är det faktiskt möjligt att avskaffa fattigdom. Fattigdomen i världen har halverats sedan år 1990.

Ingen fattigdom

Världens länder har bestämt att det första av de globala målen ska vara att utrota fattigdomen. I detta tema träffar ni barn som lever i fattigdom på olika sätt. Du får också höra om hur barn och familjer gör för att tar sig ur fattigdomen.

Du träffar Alinafe i Malawi som vill mer, Sakir i Indien som går i skolan och vill kämpa för naturen, Tibis i Rumänien som jobbar i en butik och Nyaing i Laos som går i skolan för att få ett bra jobb sen. Du får också läsa om de små lånen som kan hjälpa många att skapa sig arbete och starta en egen affär.

Häng med!

Läs mer om globala målet 1 - Ingen fattigdom

Till startsida för tema - Ingen fattigdom

Tidning